• Vũ Quốc Quân
  • Đơn vị: Phân xưởng Chế Bản
  • Chức danh: Quản đốc
  • Điện thoại: 0976600768
  • Email: vuquocquan@gmail.com