Hình ảnh hoạt động
Hình ảnh hoạt động

Vui Tết Trung Thu

Cập nhật: 12/9/2019 | 9:10:01 AM

Hòa chung không khí đón Tết Trung thu của cả nước. Tối ngày 10/9/2019 (tức 12/8/2019). Được sự nhất trí của Ban Lãnh đạo Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ người lao động trong Công ty.

 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1
 • Vui Tết Trung Thu 1

Nhóm ảnh khác