Hình ảnh hoạt động
Hình ảnh hoạt động

Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021)

Cập nhật: 9/3/2021 | 9:25:56 AM

Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (8-3-1910 - 8-3-2021). Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã đi thăm và tặng hoa các chị em trong Công ty.

  • Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công ty tặng hoa các chị em trong Công ty
  • Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công ty tặng hoa các chị em trong Công ty
  • Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công ty tặng hoa các chị em Phân xưởng Thành phẩm
  • Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công ty tặng hoa các chị em Phân xưởng Thành phẩm
  • Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công ty tặng hoa các chị em trong Tổ Sửa bài
  • Đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công ty tặng hoa các chị em trong Tổ Sửa bài

Nhóm ảnh khác