Hình ảnh hoạt động
Hình ảnh hoạt động

Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí!

Cập nhật: 2/3/2018 | 4:14:01 AM

Ngày 07/02/2018. Đồng chí Chủ tịch Công ty Trịnh Quốc Tuân cùng Ban Lãnh đạo đã thân mật đón tiếp, chào hỏi các cán bộ lão thành, công nhân viên hưu trí tại Công ty in Báo Nhân Dân Hà Nội.

 • Đồng Chí Ung Tấn Thể - Giám đốc Công ty (Bên trái) thân mật nói chuyện với nguyên PGD Công ty Hoàng Ngọc Thạch (Bên phải)
 • Đồng Chí Ung Tấn Thể - Giám đốc Công ty (Bên trái) thân mật nói chuyện với nguyên PGD Công ty Hoàng Ngọc Thạch (Bên phải)
 • Đồng chí Chủ tịch Công ty Trịnh Quốc Tuân thân mật chụp ảnh lưu niệm cùng các Lão thành Công ty!
 • Đồng chí Chủ tịch Công ty Trịnh Quốc Tuân thân mật chụp ảnh lưu niệm cùng các Lão thành Công ty!
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 3
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 3
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 4
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 4
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 5
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 5
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 6
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 6
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 7
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 7
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 8
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 8
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 9
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 9
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 10
 • Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí! 10

Nhóm ảnh khác