Hình ảnh hoạt động
Hình ảnh hoạt động

Hội nghị Người Lao động 2018

Cập nhật: 27/4/2018 | 3:52:42 PM

Ngày 27/4/2018, Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Người Lao động thành công rực rỡ!

  • Đ/c Ung Tấn Thể - Giám đốc Công ty trả lời các câu hỏi, kiến nghị đóng góp cho chuyên môn!
  • Đ/c Ung Tấn Thể - Giám đốc Công ty trả lời các câu hỏi, kiến nghị đóng góp cho chuyên môn!
  • Đ/c Chủ tịch Công đoàn trả lời các câu hỏi và kiến nghị đóng góp cho Công đoàn!
  • Đ/c Chủ tịch Công đoàn trả lời các câu hỏi và kiến nghị đóng góp cho Công đoàn!
  • Đ/c Trịnh Quốc Tuân - Chủ tịch Công ty và Đ/c Trần Thị Thu Nga - Chủ tịch Công đoàn đại diện Công ty ký Thỏa ước Lao Động Tập Thể 2018
  • Đ/c Trịnh Quốc Tuân - Chủ tịch Công ty và Đ/c Trần Thị Thu Nga - Chủ tịch Công đoàn đại diện Công ty ký Thỏa ước Lao Động Tập Thể 2018

Nhóm ảnh khác