Hình ảnh hoạt động
Hình ảnh hoạt động

Ban Lãnh đạo Công ty đi thăm nguyên Lãnh đạo qua các thời kỳ.

Cập nhật: 17/1/2019 | 3:47:57 PM

Trong hai ngày 15 và 16/01/2019, Ban Lãnh đạo Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội đi thăm nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019.

  • Ban Lãnh đạo Công ty thăm và tặng quà Đ/c Nguyễn Xuân Miêng nguyên Phó Giám đốc Công ty.
  • Ban Lãnh đạo Công ty thăm và tặng quà Đ/c Nguyễn Xuân Miêng nguyên Phó Giám đốc Công ty.
  • Đ/c Trịnh Quốc Tuân Chủ tịch Công ty và Đ/c Ung Tấn Thể Giám đốc Công ty thăm và tặng quà Đ/c Lê Thành nguyên Giám đốc Công ty.
  • Đ/c Trịnh Quốc Tuân Chủ tịch Công ty và Đ/c Ung Tấn Thể Giám đốc Công ty thăm và tặng quà Đ/c Lê Thành nguyên Giám đốc Công ty.

Nhóm ảnh khác