Hình ảnh hoạt động
Hình ảnh hoạt động

Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết

Cập nhật: 8/1/2019 | 2:24:49 PM

Ngày 7/01/2019, Đồng chí Chủ tịch Công ty Trịnh Quốc Tuân cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty đã đến hiện trường từng khu vực sản xuất, để thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên của từng bộ trong dịp triển khai in báo Tết Kỷ Hợi 2019.

 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức - Hành Chính
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức - Hành Chính
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Tổ Bảo Vệ
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Tổ Bảo Vệ
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Sản xuất - Kỹ thuật
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Sản xuất - Kỹ thuật
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên các nhân viên Kỹ thuật Cơ - Điện
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên các nhân viên Kỹ thuật Cơ - Điện
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phòng Vật tư
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phòng Vật tư
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Chế bản
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Chế bản
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Chế bản
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Chế bản
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng in Tờ rời
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng in Tờ rời
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Máy in cuộn
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Máy in cuộn
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Máy in cuộn 1
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Máy in cuộn 1
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Máy in cuộn 3
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Máy in cuộn 3
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên tổ Sửa bài
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên tổ Sửa bài
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên tổ Sửa bài
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên tổ Sửa bài
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Thành phẩm
 • Lãnh đạo Công ty thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên phân xưởng Thành phẩm
 • Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1
 • Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1
 • Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1
 • Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1
 • Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1
 • Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1
 • Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1
 • Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1
 • Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1
 • Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 1
 • Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 2
 • Lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên làm báo Tết 2

Nhóm ảnh khác