Bản tin HASKY
Bản tin HASKY

Vui Tết Trung Thu

Cập nhật: 26/9/2018 | 10:32:24 PM

Ngày 22/9 tức ngày 13/8 Âm lịch, BCH Công đoàn Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Hà Nội đã tổ chức Tết Trung Thu cho các con, cháu CBCNVLĐ Công ty trong không khí hào hứng, vui vẻ!

Một số hình ảnh Vui Tết Trung Thu

Tin tức khác