Bản tin HASKY
Bản tin HASKY

Hội nghị Người Lao động 2018

Cập nhật: 27/4/2018 | 4:01:03 PM

Ngày 27/4/2018 Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, BCH Công đoàn đã tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động 2018. Thông qua các báo cáo, Ký thỏa ước Lao động và trả lời các ý kiến, kiến nghị đóng góp cho Công ty!

Ngày 27/4/2018 Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, BCH Công đoàn đã tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động 2018. Thông qua các báo cáo, Ký thỏa ước Lao động và trả lời các ý kiến, kiến nghị đóng góp cho Công ty! Chi tiết tại: http://in-nhandan.vn/hinh-anh-hoat-dong/hoinghinld.6.html

Tin tức khác