Bản tin HASKY
Bản tin HASKY

Gặp mặt Cán bộ, Công nhân viên hưu trí!

Cập nhật: 7/2/2018 | 12:46:22 PM

Ngày 07/02/2018. Đồng chí Chủ tịch Công ty Trịnh Quốc Tuân cùng Ban Lãnh đạo đã thân mật đón tiếp, chào hỏi các cán bộ lão thành, công nhân viên hưu trí tại Công ty in Báo Nhân Dân Hà Nội.