Bản tin HASKY
Bản tin HASKY

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Cập nhật: 19/5/2022 | 12:25:09 AM

Thực hiện công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý, cũng như kiện toàn Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các Phòng chuyên môn, Phân xưởng sản xuất thuộc Công ty ngày 16 tháng 5 năm 2022, Công ty in Báo Nhân Dân Hà Nội đã tổ chức Lễ trao các Quyết định bổ nhiệm chức vụ Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các Phòng, Phân xưởng trong Công ty.

Tham dự buổi lễ trao quyết định có đồng chí Trịnh Quốc Tuân – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công ty; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Giám đốc Công ty cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phòng, phân xưởng trong Công ty.

Thực hiện sự ủy quyền của đồng chí Trịnh Quốc Tuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, đồng chí Trần Quốc Việt – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm10 đồng chí như sau: Bổ nhiệm đồng chí Vũ Quốc Quân, nguyên Quản đốc Phân xưởng Chế bản giữ chức Trưởng Phòng Kinh doanh; đồng chí Dương Văn Đồng, nguyên Trưởng Phòng Sản xuất – Kỹ thuật giữ chức Trưởng Phòng Kế hoạch Sản xuất – Kỹ thuật; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đức, Phó trưởng Phòng Vật tư giữ chức Trưởng phòng Vật tư; đồng chí Đỗ Văn Nhiên, Phó Quản đốc điều hành Phân xưởng Thành phẩm giữ chức Quản đốc Phân xưởng Thành phẩm; đồng chí Hoàng Thế Anh, nguyên Phó trưởng Phòng Sản xuất – Kỹ thuật giữ chức Phó trưởng Phòng Kinh doanh;đồng chí Dương Ngọc Toán, nguyên Phó trưởng Phòng Sản xuất – Kỹ thuật giữ chức Phó trưởng Phòng Kế hoạch Sản xuất – Kỹ thuật; đồng chí Trần Chí Công, nguyên Phó Quản đốc Phân xưởng Chế bản giữ chức Phó trưởng Phòng Kế hoạch Sản xuất – Kỹ thuật; đồng chí Hoàng Anh Tuấn, nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán giữ chức Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế toán; đồng chí Trần Bảo Long, nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính; đồng chí Vũ Văn Tính, Tổ trưởng Phân xưởng In tờ rời giữ chức Phó Quản đốc Phân xưởng in tờ rời.

đồng chí Trần Quốc Việt – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Quốc Tuân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã trao Quyết định cho và giao nhiệm vụ cho các đồng chí thuộc các phòng, Phân xưởng.. Đồng chí Bí thư Đảng bộ tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, lãnh đạo công, nhân viên trong phòng, phân xưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cơ quan giao.

đồng chí Trịnh Quốc Tuân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã trao Quyết định cho và giao nhiệm vụ cho các đồng chí thuộc các phòng, Phân xưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được bổ nhiệm cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo của Công ty. Các đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của phòng, phân xưởng góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong Công ty.

 

 

 

Tin tức khác