Bản tin công ty
Bản tin công ty

Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Cập nhật: 13/5/2020 | 3:09:05 PM

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong 2 ngày 07 và 08 tháng 5 năm 2020, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Khối Tổ chức - Kế toán - Vật tư

Biểu quyết thông qua các nội dung theo hướng dẫn của Đảng bộ Công ty

Bỏ phiếu bầu cử Ban Chi y Chi bộ khối Tổ chức - Kế toán - Vật tư nhiệm kỳ 2020-2022

Ban Chi ủy Chi bộ Khối Tổ chức - Kế toán - Vật tư nhiệm kỳ 2020-2022

Ban Chi ủy Chi bộ Khối Tổ chức - Kế toán - Vật tư nhiệm kỳ 2020-2022 chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

* Cùng ngày, chiều ngày 07 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Khối Sản xuất - Sửa bài tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Khối Sản xuất - Sửa bài.

Biểu quyết thông qua các nội dung theo hướng dẫn của Đảng bộ Công ty

Bỏ phiếu bầu cử Cấp ủy Chi bộ Khối Sản xuất - Sửa bài nhiệm kỳ 2020-2022

Cấp y Chi bộ Khối Sản xuất - Sửa bài nhiệm kỳ 2020-2022 chụp hình lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội.

* Chiều ngày 08 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Khối các Phân xưởng sản xuất tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Bỏ phiếu bầu cử Cấp ủy Chi bộ Khối các Phân xưởng sản xuất nhiệm kỳ 2020-2022.

Cấp y Chi bộ Khối các Phân xưởng sản xuất nhiệm kỳ 2020-2022 chụp hình lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội

Tin tức khác